Zapytania ofertowe w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Linia do mrożenia i pakowania owoców.

Dodano: 08.03.2017

Zapytanie ofertowe
Linia do mrożenia i pakowania owoców.

Dodano: 08.03.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

– Linia do mrożenia i pakowania owoców

Dodano: 27.04.2017