Multi Smak Sp. z o. o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek USA, skutkujące opracowaniem Strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Multi Smak sp. z o. o.  na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180.000 PLN.


Multi Smak Sp. z o. o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek Meksyku, skutkujące opracowaniem Strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Multi Smak sp. z o. o.  na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180.000 PLN.


Multi Smak Sp. z o. o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża spożywcza na rynek Arabii Saudyjskiej, skutkujące opracowaniem Strategii ekspansji i  jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Multi Smak sp. z o. o.  na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180.000 PLN.