Zapytania ofertowe w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Regały paletowe wjezdne do komory mroźniczej o temperaturze -25°C.

Dodano: 08.03.2017

Zapytanie ofertowe
Regały paletowe wjezdne do komory mroźniczej o temperaturze -25°C.

Dodano: 08.03.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

– Regały paletowe wjezdne do komory mroźniczej o temperaturze –25″C

Dodano: 27.04.2017