Zapytania ofertowe w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Rozbudowa budynku mroźni i przechowalni owoców wraz z częścią socjalno-biurową

Dodano: 08.03.2017

Zapytanie ofertowe
Rozbudowa budynku mroźni i przechowalni owoców
wraz z częścią socjalno-biurową

Otwórz
Przedmiar rozbudowa
Otwórz
Otwórz
– Rozbudowa budynku mroźni wraz z częścią socjalno-biurową
Otwórz